دانلود کتاب تاریخ نوین ایران اثر م. س. ایوانف

 

ترجمه فارسی کتاب تاریخ نوین ایران متضمن رخدادهای کشور ما در شده کنونی تالیف پروفسور میخائیل سرگه یویچ ایوانف یکی از ایرانشناسان معروف اتحاد شوروی و از کارشناسان معتبر تاریخ معاصر ایران.

اینک در دسترس خوانندگان پارسی زبان قرار میگیرد.مولف محترم در آستانه تدارک ترجمه فارسی با افزودن فصولی که حوادث را تا سالهای هفتاد دنبال میکند .

متن حاضر را نسبت به متن سابق مکمل تر ساخته است و همچنین در دقیقتر ساختن برخی داوریها و فرمولبندیها کوشیده است.
این کتاب که بر بنیاد تاریخنویسی علمی نگاشته شده تحلیل همه جانبه و مستند و مشخصی است از انبوهی حوادث و پدیده های اقتصادی.اجتماعی.سیاسی و معنوی جامعه ایران در قرن بیستم.

از این جهت در نگاشته های تاریخنویسان جهان این کتاب اثر یگانه ایست و مسلما خوانندگان ایرانی بویژه عناصر مترقی را که عطشان دریافت ژرف سرشت واقعی حوادث تاریخ معاصر ایرانند سخت شادمان و خرسند خواهد ساخت.
از نظر ما این کتاب تحلیل تاریخی پرفسورذ ایوانف یک تحلیل علمی مارکسیستی-لنیستی است که بر بنیاد پژوهش جامع مبتنی است و ما بنوبه خود بررسی این سند تاریخی و علمی را به خوانندگان ایرانی توصیه می کنیم.

ترجمه کتاب در یخشی بوسیله هوشنگ تیزابی و در بخش دیگر توسط حسن قائم انجام گرفته.
ما در این مقدمه بجا میدانیم درباره زندگی و فعالیت علمی پرفسور میخائیل سرگه یوییچ ایوانف ولژه ای چند بنویسیم زیرا شناخت.

این خدمتگزار حقیقت علمی و انقلابی و تاریخی و یکی از شیفتگان مردم ایران و فرهنگش برای همه هموطنان ما سودمند است.

کتاب تاریخ نوین ایران اثر م. س. ایوانف پروفسور تاریخ در دانشگاه مسکو ترجمه هوشنگ تیزابی، حسن قائم پناه چاپ اول هزار سیصد پنجاه و نه

 

برای خرید کتاب تاریخ نوین ایران اثر م. س. ایوانف نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ نوین ایران