کتاب درون ارتش شاه نوشته خسرو معتضد راجع به  هدفمند کردن و ایجاد یک ارتش حرفه ای و متحد به طوی که بتواند نمونه ای از یک یگان نظامی قدرمتند و حرفه ای مانند اروپا را تداعی کند، این اتفاق تنها در زمان صده 19 میلادی و توسطعباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه به یاری مستشاران فرانسوی ذر مدت زمانی بعد با مشارکت مستشاران انگلیسی انجام گرفت.برای خرید کتاب درون ارتش شاه تماس بگیرید و برای دنلود به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب درون ارتش شاه