دانلود کتاب بازخوانی تاریخ ایران زمین اثر امیرحسین خنجی

 براساس تعدادی دلایل مختلف تاریخی و جغرافیایی و تغییر کردن شرایط زیست محیطی مانند تغییر درجه حرارت و کم شدن میزان ریزش باران و کم شدن موارد گیاهی در دورانی از هزاره دوم پیش از مسیح شرایط زیستی آریان منطقه شرقی فلات با دشواری های روبرو شد.
با افزایش جمعیت در زمینهای که مقدار مناسب موارد غذایی برای ادمها و دامهایشان نبود بین مردم آریای شرق فلات بر سر موضوع نگهداری یا حصول زمینهای حاصلخیز جنگهایی شکل گرفت.

و دشمنی های پیوسته و ریشه ایی شکل گرفت. از انچا که هر گروه از قبیله های آریایی دسته وی از ایزدان را می پرستیدند که از منظر سلسله مراتب با ایزدان گروه دیگر متفاوت بود و از این قسم که در جهان دیرینه پیروزی در جنگها بی مداخله ایزدان قابل پیش بینی نبود نبردهای گروها اریایی به شکل سایز بین وابستگان به ایزدان متفاوت شکل گرفت و در نتیجه نوعی دشمنی ایزدان در ذهن مردم اریایی شکل گرفت که تبع هر کدام از این گروها قبیله های متخاصم ایزدان حامی خویش را خدایان برحق و ایزدان حامی دسته جات قبایل رقیب را خدایان دشمن می شناختند و در مراسم مذهبی ایشان را نفرین می نمودند

 

برای خرید کتاب بازخوانی تاریخ ایران زمین اثر امیرحسین خنجی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 کتاب بازخوانی تاریخ ایران زمین که به دست امیرحسین خنجی نوشته شده است.باثر وجود داشته درمورد ایرانی و ایران‌زمین در دورانِ شاهنشاهیِ پارتیان و ساسانیان است.

مشکلات اختلافات مذهبی مغان و آشفتگی وضعیت سیاسی کشور ازسر گرفته شدنِ متجاوزان رومیان و شکست خفت‌بار ارتش ایران و بازتدوینِ اوستای ساسانی بر مبنای مذهب مغان منتخب شدگان از اندرزنامه آتَرپاد است.

 

 

دانلود کتاب بازخوانی تاریخ ایران زمین دفتر اول

دانلود کتاب بازخوانی تاریخ ایران زمین دفتر دوم