کتاب فراموشخانه و فراماسونری کتاب بسیار معروف اسماعیل رائین است که اول نوبت در کشور ایتالیا و پس از آن از دهه چهل تا سال 57 در ایران به چاپ رسید. در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران بیش از دهها کلیشه از سند عضویت، و مدارکی چون سوگندنامه، دعوتنامه به مجالس فراماسونرها و انجمن های ایشان به گونه ای معرفی و شاید به تعبیری افشاگری نموده است.این کتاب ذاری سه مجلد است.که برای خرید کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.

کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران

 

 جلد اول کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران

جلد دوم کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران

جلد سوم کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران