کتاب اسلام در ایران  یکی از کتب ارزنده در زمینه تاریخ ایران و تایخ اسلام  تالیف پطروفسکی شامل متن دروس پطروفشکی برای دانشجویان رشته تاریخ بوده است .اصلیترین موضوع  کتاب اسلام در ایران درباره ظهور اسلام ، ورودِ آن به ایران ، قرآن مجید، منابع حقوق اسلامی ، تدوین فقه ، مجادلات فرقه ای ، کلام ، اسماعیلیان ، قرمطیان ، عرفان ، و پیروزی شیعه در ایران است . برای خرید کتاب اسلام در ایران اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 کتاب اسلام در ایران اثر ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی که در ایران و کشورهای دیگر بسیار مورد استقبال قرار گرفته در اصل بسان تاریخ تمدن ویل دورانت شامل مکتوباتی است که نویسنده در کلاسها و درسهای خود به شاگردان و دانشجویان رشته تاریخ تدریس می نمود و بعدتر چاپ گردیده است.و جان اصلی کتاب اسلام در ایرات پیرامون ظهور اسلام در جهان و بخصوص در کشورمان است و مباحث مختلف و گوناگونی را از حدالهای فرقه ای اسلام و تدوین فقه ها و حثوق اسلامی و شرعیات و تاریخ صحبتهای نموده که شاید قبلتر در کتابی دیگری صحبت نشده و از همان موقه که در ایران توسط کریم کشاورز بفارسی ترجمه شده بسیار مورد توجه علاقه مندان و تاریه نگاران و انتقاد برخی قرار گرفت. و پیرامون چاپش باید عرض کنم که نخست  در سال هزار و سیصد و پنجاه انتشارات پیام با ترجمه نامبرده به بازار عرضه نمود و 7چاپ تا سال هزار و شصت و سه بدون هیچ تغییری بچاپ رسید تا انکه پس از آن ممنوع چاپ گشت.کتاب اسلام در ایران  که توسط ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی پژوهشگر برجسته روسی که یک ایرانشاس مطرح بین المملی و هیت علمی اکادمی علوم آن زمان شوروی اسلق بود این کتاب ارزنده را طی سالها تلاش و تحقیق و اوردن رفرنس های متعدد در کتاب اسلام در ایران تکمیل و نشر نمود. زمانی که در کتاب سخن گفته میشود از دوران نخست هجرت تا اتمام قرن 9 هجری  است. و متن کتاب بسیار شیوا.ساده و روان و همانطور که در ابتدای سخن عرض کردم مناسب کلاسهای درس این استاد بزرگ برای دانشجویانش بوده و قابل درک برای عموم میباشد.شما می توانید این نسخه کامل کاغذی را از ما خریداری نمایید

 

 

دانلود کتاب اسلام در ایران