دانلود کتاب تاریخ ابن خلدون ترجمه عبدالمحمد آیت

 

 

 چنان که در مقدمه چاپ نخست به تفصیل آورده ایم به سبب شیوه خاص خط مردم مغرب اسلامی که خواندنش در همان عصر ابن خلدون هم برای مردم شرق دشوار بوده .
در چاپهای موجود آن به سبب بدخوانی نسخه ها .غلطها و تصحیفها و تحریفهای بسیار راه یافته است.
مسلم است که در ترجمه ابتدا باید که متن تصحیح شده ای از کتاب فراهم اید و این کار جز با مراجعه به منابعی که مورخ از انها استفاده کرده میسر نبود.
البته تصحیح کتاب در بخشهای مربوط به تاریخ ایران و اسلام چندان مشکلی نداشت زیرا دو ماخذ مهم او در این بخشها تاریخ طبری و ابن اثیر بوده است که امروزه چاپهایی که به سبک انتقادی تصحیح شده باشند در دست است.
این مطابقه و تصحیح چاپ اول و هم در چاپ دوم صورت گرفته است.
صورت صحیح را در متن اورده ایم و صورت غلط را به پانوشت برده ایم.
مشکل در تاریخ روم و بنی اسرائیل بود که در رفع ان تلاشی صورت گرفت و تا حدودی توفیق حاصل شد.
ولی مترجم کتاب تاریخ عالم تالیف اوذوسیوس را که ابن خلدون فراوان از ان نقل کرده در دست نداشت یعنی نتوانسته بود ان را بدست بیاورد.
خوشبختانه در چاپ دوم این کتاب بدست امد و پاره ای از نامها و مطالب از روی ان تصحیح شد.

اینگونه تصحیحها و زودودن تحریفها سبب شد که کتاب را بحروفچینی مجددی نیاز افتد .و انچه که در شان و ارزش کتاب تاریخ ابن خلدون یکی از معترترین و کاملترین کتب تاریخی جهان اسلامی لحاظ شده.
مخصوصا ارزش این کتاب در زمینه تاریخ باستانی یونان و همینطور بنی اسرائیل و همینطور روم که در کتب دیگر تاریحی بسیار کم یا اصلا نپرداختند

برای خرید کتاب تاریخ ابن خلدون نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ ابن خلدون