کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام که مربوط به یک دوره زمانیست در بین سالهای چهل و چهار الی هشتاد و چهار حدود چهل سال یا چهار دهه را پوشش می دهد و این کتاب یعنی سازمان مجاهدین خلق که یک کتاب تحقیقی است به تلاش تعدادی از محققین بزرگ و پژوهشگران حرفه ای سیاسی تدوین و گردآوری شده است و کتاب بسیار کاملی درباره سازمان مجاهدین خلق است که در سه مجلد به چاپ رسید این کتاب به در خواست و قرار دادن یک کاربر صورت گرفته و از شما عزیزانم تقاضا دارم اگر حق ناشری را بدنبال دارد لطفا اطلاع دهید حق همکاری  نادیده گرفته نشود  . و برای خرید کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام تماس بگیرید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب سازمان مجاهدین خلق

 

برگرفته  از بوک سینی