دانلود کتاب تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای ۱۲۹۹ اثر محمدرضا والیزاده معجزى

 

 گنجینه پیش رو مجموعه ای از گرانبهاترین ناگفته ها است که برای نخستین بار به دست یک
لرستانی فراهم آمده و به یادگار مانده است و برای همه خواندنی، جالب، با اهمیت و از حساسیت ویژه ای برخوردار است در و برایش و انتشار این گنجینه تلاش شد تا امانتی که به ما سپرده شده به دست صاحبان شایسته آن یعنی شما خوانندگان فرهیخته، رسانده شود. با پافشاری بر این که ویراستاران و ناشر محترم تنها امانتداران و خدمتگزارانی بیش نیستند وآنچه در دست داریم یادگار و پیام نویسنده محترم است که آن را از سر دلسوزی و برای خودشناسی فراهم آورده است. بنابراین هر گونه ملاحظه کاری در ویرایش و شر اخبار آن پیامدهای زبان بازی میتوانست درید داشته باشد.

از این رو در نقد و تفسیر در مورد جزییات آن پرهیز نمودیم و آن را به شما خواننده نکته سنج واگذار کردیم باشد که به کمک منابع مکتوب با شفاهی و اسناد و مدارکی که در دست دارید به نقد عالمانه آن بپردازید. و براستاران و ناشر نیز آماده هر نوع همکاری در زمینه نشر نوشته و یادآوری سودمند شما هستند و سرانجام این که بر این باوریم که باید به پاس یک عمر تلاش دلسوزانه نویسنده چشم سر فرو بندیم و گوش جان به پیامش بسپاریم. باشد که تا چشم داشت او را برآورده نماییم. در ویرایش اثر حاضر امانتداری و حفظ پیام نویسنده معیار و منای کار بوده است.

با این حال آنچه در این فرایند صورت گرفته چنین است از آن جا که نویسنده مطالب کتاب را به یکباره ننوشته بود بلکه در یک دوره طولانی و به فراخور زمان به مطالب آن افزوده اند، اثر، سازماندهی مشخصی نداشت در نخستین گام گوشیدیم بر پایه زمان پادشاهی بادشاهان قاجار و رویدادهای مهم بعد از آن دوره آن را نخش بندی و هر بخش را نیز بر پایه عملکرد و روزگار فرمانروایی فرمانروایان ارستان فصل بندی نماییم در پاره ای از موارد چون فصل یکم بخش سیم که مطلب از قلم افتاده بود مطالبی بر متن افزودیم با این همه ممکن است در سازماندهی صورت گرفته نارساییهایی از جمله توزیع نامتناسب مطالب و گاه عدم رعایت دقیق تقدم تاریخی برخی فرمانروایان به چشم بخورد که دست بردن در آن کار را بد می کرد.

خوشبختانه نویسنده رعایت حال خوانندگان را نموده و کوشیده تا مطالب را به گونه ای بیان دارد که نیاز به مراجعه به کتابها و منابع دیگر نباشد. از این رو برای شناساندن همه شخصیتهای کتاب در زیرنویس و گاه متن دست کم یک سطر هم که شده است مطلب آورده اند.

چنان که در پاره ای از موارد این حسن توجه به ویژه برای خواننده امروزی به حشو و تکرار می تواند تعبیر شود. در نتیجه چندان گنگیها و دشواریهای قابل شرحی نبود که با آوردن افزودهها به رفع آن پرداخته شود زیرا مطالب به گونه ای هستند که با خواندن کل کتاب هر نارسایی ممکن در زمینه نامهای جغرافیایی و کسان بر طرف می.شود.

با این حال در تدوین مطالب هر فصل بر یابد اهمیت مطالب برخی دخالتها شد. بدین صورت که پانویسهای مربوط به لرستان و شخصیتهای محلی در همان جای خود حفظ گردید و آنچه با تاریخ لرستان و متن پیوند غیر مستقیم داشت. در مواردی که تکراری و بی ارزش بود حذف و یا به قسمت یادداشتهای یابان فصل انتقال یافت

 

برای خرید کتاب تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای ۱۲۹۹ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

در پاره ای موارد که نکاتی لازم بود به اختصار تمام در زیرنویس فرودیم و درون | قرار دادیم. مواردی که به علتهایی حذف یا تعدیل شد به طور معمول با آوردن در متن و توضیح در پانویس آن را مشخص ساختیم (۱) افزون بر اینها در تصحیح متن و ویرایش فنی جمله ها ضمن وفاداری به کلام نویسنده کوشیده ایم تا مطالب به آسانی برای خوانندگان قابل درک باشند. خوشبختانه تسلط نویسنده بر املای فارسی دشواری کار را کاسته به طوری که شاید بتوان گفت کتاب حاضر از محدود آثاری است که با این حجم بالا اشتباهات املایی آن انگشت شمار میباشد.

با این همه به سبب ،افتاب بکارگیری وجه وصفی فعل و نیز آوردن جمله ها و عبارتهای توضیحی در درون متن در ساخت جمله ها باهنجاریهای دستوری به چشم می خورد که تا حد اسانی مطلب آن هم به کمک نقطه گذاری با افزودن واژگانی درون | به رفع آنها پرداخته ایم. ولی متاسفانه به علت حجم کتاب و فراوانی مطالب و تنوع پانویسها امکان نمود همه آنها برای خواننده ممکن نند چرا که چه بسا پافشاری بر آن دشواریها کنار حروفچینی را افزون می ساخت و در اینده هم در برای خواننده بسیار می آورد.

دگرگونی دیگری که در کتاب صورت گرفت و به نسبت تیز چشمگیرتر میباشد مربوط به رسم الخط آن است. میای کار در ویرایش حاضر پیروی از رسم الخط ،امروزی آن هم با گرایش ترکیبی است. اگر در این امر زیاد مرویهایی صورت گرفته که برای برخی خوانندگان به ویژه فرهیختگان نسل پیش چندان خوشایند نیست پیشاپیش پوزش میطلبیم و چشم امید به گذشت شما می دوزیم و سرانجام با وجود دشواریهای فراوان آنچه توانستیم پیشکش کنیم این است که در پیش رو دارید.

بی شک از کاستیها به دور نیست ولی نکته سنجی دلسوزی و واقع بینی شما خوانندگان فرهیخته را سرمایه جسارت خود دانسته و دست به این کار زدیم حال امیدواریم امانتی که به ما سپرده شده بود به دست صاحبانش رسیده باشد و آن گونه که خواست نویسنده بوده و نیز خواننده انتظار دارد عمل کرده باشیم باشد که چنین باد در پایان بر خود می دانیم از دوستان دانش پژوه و کتاب آفرینی که این مجموعه به همت بلند آنان به زیور چاپ آراسته میگردد یاد کنیم : جناب آقای سید فرید قاسمی که پاتی خیر بودند و از آغاز تا انجام کار دلسوزانه تلاش نموده و رهنمودهای ارزنده ای ارائه کردند همچنین بزرگواران جناب آقای مجتبی مقدسی مدیر محترم مؤسسه انتشارات حروفیه و محسن روستایی که در این کار از همفکریهای خویش دریغ نورزیده اند. آقای سعید نشاط و خانمها لیلا سوداگری و سمن فرشاد جو که در حروفچینی و آماده سازی کار تلاش توانقرسا نموده و با بردباری تمام بهانه گیریهای ما را پذیرفته اند. از همه انها صمیمانه سپاسگذاریم

 

 

دانلود کتاب تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای ۱۲۹۹