دانلود کتاب کرونولوژی تاریخ ایران اثر دکتر بهاء الدین پازارگاد

 در مزایای این کتاب و موارد استفاده از آن
۱ این اولین تاریخ ایران است که بصورت کرنولوژيك يعنى به ترتيب تاريخ وقوع حوادث نوشته شده و زمان وقوع هر واقعه را با منتهای سهولت به خواننده نشان میدهد. ۲ در این کرنولوژی با وجود اختصار سعی شده است هیچ یك از وقایع حساس و مهم تاریخی که بفرهنگ و تمدن ایرانی و روابط خارجی آن مربوط میشود از قلم نیفتد و آنچه که ارزش تاریخی دارد در آن گنجانیده شده تا استفاده کنندگان از این کتاب را از مراجعه به کتابهای تاریخی مختلف بی نیاز سازد. نسبت به تاریخ تمدن و فرهنگ و ادبیات و هنر و صنایع و مذهب در ادوار تاریخی ایران توجه مخصوص بعمل آمده و در مقدمه هر دوره خارج از متن کر تولوژی بطور فشرده از سیر تمدن و فرهنگ سخن گفته شده تا کتاب جامعتر و بیشتر سودمند باشد ۴- جغرافیای هر دوره و هر سلسله نیز در مقدمه آن دوره آمده است .
ه سلسله حوادث تاریخی در این کرنولوژی سمی شده است که بیشتر با یکدیگر پیوستگی داشته باشد و اسباب و علل حوادت مختلف و تحولات نیز باختصار بیان شده است تا خواننده بتواند برای خود از آنها استنباط منطقی و قضاوت تاریخی نماید و از این حیث مطالعه کتاب بخودی خود بمنزل آزمایشی سوشمند (تست) است که خواننده از میزان تفکر و استنباط و استدلال خود بعمل میاورد .
و تاریخ مشروطیت ایران و هم تاریخ تحولات بیست ساله اخیر بنحوی فشرده و
در عین حال جامع و رسا ذکر شده و با مقایسه با سایر حوادث مفصل تر بیان شده است. ا سیر روابط ایران با کشورهای خارجی در قرن اخیر بدقت ذکر شده و پیوستگی این روابط که بیشتر اسباب و علل حوادث داخلی ایران را تشکیل داده بخوبی مشهود است و از این حیث شاید بیش از کتابهای بزرگ و پرحجم خواننده را بمسائل ایران و سیر حوادث و روابط خارجی ایران در قرن اخیر آشنا میسازد .
با این کتاب در عین حال که برای مواقع امتحانات داخلی و نهایی تاریخ قابل استفاده بلکه مورد احتیاج زیاد دانش آموزان دبستانها و . هم تمام کلاسهای دبیرستان است برای دانشجویان که فراغت کمی جهت مطالعه كتب مفصل و متعدد تاریخ دارند مرجعی با ارزش است و هم سایر افراد تحصیل کرده و هوشمند و اهل مطالعه که فراغت و حوصله خواندن کتابهای مفصل را ندارند مانند یک کتاب مرجع ((فرنس) در مورد تاریخ ایران و بخصوص
تعیین زمان وقوع وقایع و تواريخ حوادث میتوانند حداکثر استفاده را از آن بنمایند. چون درك اوضاع تاریخی ایران و سلسلهای پس از قلبه اعراب بسبب اینکه بیشتر اوقات در نقاط مختلف ایران بيش از يك سلسله سلطنت یا حکومت میکرده اند برای غالب دانش آموزان و مطالعه کنندگان تاریخ ایران مشکل است در پایان کتاب جدولی ترتیب داده شده که تعداد سالها و سنوات و سلسله ها را طوری نشان میدهد و در نقار خواننده مجسم میکند که دیگر جای ابهامی باقی نخواهد ماند .
ا و سمت حوزه حکومت سلطنت هر سلسله طبق نقشه جداگانه نشان داده شده که کمک فراوانی به روشن شدن خوانند به منطقه حکومت ایران در هر دوره میباشد

 

برای خرید کتاب کرونولوژی تاریخ ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب کرونولوژی تاریخ ایران