دانلود کتاب از کورش تا پهلوی اثر فردریک تالبرگ

 

 

 

پس از پیروزی مادها بر آشوریها صلح و رونق و نظم کشور ماد توسعه گرفت و هوخشتر پادشاه نیرومند ماد حدود کشور را گسترش داد و سرزمین پارس و قسمتی از ایالات شمالی و قسمتهائی شمال کشور کنونی عراق جزء کشور ماد گردید پایتخت ماد هگمتانه است که در کتاب تورات نامبرده شده و این همان شهر است که اکنون همدان » خوانده میشود.

از در بازه تولد کوروش افسانه ای کهن است و آن چنین است که: ایجنوویگو پادشاه ماد دختری بنام ماندانا داشت. شی پادشاه در خواب دید که بر روی شکم دخترانی درخت ناکی بزرگ روئیده که سراسر آسیا را فرا گرفته است. خوابگزاران دربار را احضار کرد خواب را پرسید. گفتند که ماندانا فرزندی واحد زائید که پادشاه بزرگی خواهد شد که او را سرنگون ر فرمان خود میآورد. اینوویگو هر استاک کمبوجیه پافشاه انشان در مغرب فارس داد که مقر حکومتش از هگمتانه داور بود. هنگامیکه دختر آبستن شد ایخوویگو از او خواست که مدتی در هگمتانه از بماند.

بمحض اینکه طفل (کوروش بزرگ) متولد گردید پدر بزرگ سنگدل بیکی از درباریان خویش امر داد که  نوزاد را بجنگلی نبود و او را در آنجا رها سازد تا طعمه درندگان گردد. مأمور دربار کوروش را به جنگلانی مبرد و دستور شام را به او ابلاغ کرد و قفل کودک نوزاد جنگلبان بتازگی مرده بود لذا پدر و مادر تصمیم گرفتند طفل مرده را کو جنگل بگذارند و کوروش را نزد خود پرورش دهند.

آنچه منجمین پیش بینی کرده بودند صورت گرفت کوروش بزرگ شد و جنگجو و نیرومند و دلیر برودی جانشین پدر خود هر انسان شد چندی نگاشت که کوروش از پرداخت خراج بدولت ماد خودداری کرد ندا ایشتوویگو رکش بزرگی برای تنبیه این سرکش فرستاد کوروش ارتش میاد را شکست داد و . بهگمتانه وارد نشته پدر بزرگ خود را از تخت بزیر بانشان تبعید کرد و او یا آخر عمر در آنجا پسر به آورد کوروش بزرگ بنیاد گذار شاهنشاهی بهاور ایران و سر سلسله هخامنشیان است. تشکیلات کشوری و لشگری ایران در زمان کوروش بی نظیر بود و سیاه ایران نیرومندترین سیاه آن روز بشمار میرفت ایرانیان در جنگها ارایه هائی بکار میبردند که ۱۶ گاو قوی هر یک را میکنید و در پیشرو تانکهای امروزی بود.

سپاه ایران برای نخستین بار واحدهای شتر بکار میبرد که بر روی هر شتر دو نفر عرب از جهات مختلف تیراندازی میکردند. پادشاهان بابل و لودبه و مصر که میخواستند پیشرفت سریع شاهنشاهی جوان ایران را متوقف سازند بر ضد کوروش با یکدیگر متحد شدند لیکن سپاه ایران به سرپرستی کوروش بر آنها پیروز شد. پس از تصرف لودیه در آسیای صغیر کوروش بسوی بزرگترین دشمن خود یعنی پادشاه بابل متوجه گردید و شهر بابل را که دارای برجهای مستحکم بود و در تسخیر ناپذیری بشمار میرفت و در کنار رود بزرگ فرات نزدیک بغداد کنونی قرار داشت محاصره کرد. مهندسان سپاه ایران بحفر نهری اقدام کردند تا آبهای فرات را منحرف سازند.

دیده بانهای بابل این عمل ایرانیان را با نگاه مسخره آمیز تماشا میکردند در یکی از شبها که اهالی بایل جشی مذهبی بر پا کرده و سرگرم شادی و مست از باده مشغول رقص و پایکوبی در کوچه ها بودند سپاهیان ایران رودخانه را بطرف شهر جدید منحرف کردند و سطح آب فرات پائین آمد و سپاهیان از کف گل آلود رودخانه گذشته داخل شهر بابل شدند و آنرا بتصرف آورده دولت بابل را برانداختند.

در تورات چین آمده که در همان شب بالتاسار پادشاه بابل با مهمانان خود سرگرم باده گساری بود و حتی در جامهای مقدس معبد اورشلیم شراب مینوشیدند بناگاه در روی دیوارهای تالار خطوطی مشتعل نمایان گردید. نوشته را ترجمه کردند. معلوم شد که سقوط دولت بابل و قتل پادشاه را بیان میکند چند ساعات بعد این پیشگونی انجام یافت

 

برای خرید کتاب از کورش تا پهلوی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب از کورش تا پهلوی