دوره بیست جلدی کتاب تاریخ پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد

 

کتاب پروژه تاریخ شفاهی ایران نوشته شده به دست حبیب لاجوردی می باشد.

این برنامه با فکر حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد صورت پذیرفته است. سخن رانی ها به دست لاجوردی و دیگر همکاران او صورت پذیرفته می باشد.

اثر پروژه تاریخ شفاهی ایران اسم برنامه‌ای واسه ی مصاحبات با افرادی از ایرانی هایی می باشد که در تاریخ معاصر حضور مهمی داشته اند.

اهداف این طرح جمع کردن و مراقبت خاطرات انسانهایی است که در اتفاقات مهم سیاسی و تصمیمات اساسی ایران دست داشتند.

 

برای خرید کتاب پروژه تاریخ شفاهی ایران  نسخه چاپی دوره بیست جلدی اینجا کلیک نمایید . وبرای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

 

برای دانلود هریک از مجلدات مجموعه کتاب پروژه تاریخ شفاهی ایران (دانشگاه هاروارد) می توانید روی جلد مدنظر کلیک نمایید

 پروژه تاریخ شفاهی ایران –۱
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۲
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۳
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۴
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۵
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۶
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۷
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۸
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۹
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۰
پروژه تاریخ شفاهی ایران -۱۱
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۲
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۳
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۴
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۵
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۶
پروژه تاریخ شفاهی ایران -۱۷
پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۸
پروژه تاریخ شفاهی ایران -۱۹
پروژه تاریخ شفاهی ایران -۲۰