کتاب پروژه تاریخ شفاهی ایران نوشته شده به دست حبیب لاجوردی می باشد.این برنامه با فکر حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد صورت پذیرفته است. سخن رانی ها به دست لاجوردی و دیگر همکاران او صورت پذیرفته می باشد.اثر پروژه تاریخ شفاهی ایران اسم برنامه‌ای واسه ی مصاحبات با افرادی از ایرانی هایی می باشد که در تاریخ معاصر حضور مهمی داشته اند. اهداف این طرح جمع کردن و مراقبت خاطرات انسانهایی است که در اتفاقات مهم سیاسی و تصمیمات اساسی ایران دست داشتند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پروژه تاریخ شفاهی ایران تماس بگیرید

 

 

 

لل

 

dl.karaketab.com/TARIHK.SHAFAHI.KARAKETAB.COM.pdf لینک دانلود تو مرورگر کپی کنید