کتاب تاریخ بناکتی که در سال هزار و سیصد و چهل و هشت چاپ شده می باشد.این اثر به کوشش جعفر شعار نوشته شده است.که انتشارات آن انجمن آثار ملی می باشد.که دارای تعداد ششصت و سی و دو صفحه می باشد.ابوسلیمان داود بن ابی‌الفضل بَناکَتی با لقب فخرالدین از تاریخدانان زمانه ی مغولان و ملک‌الشعراء دربار غازان‌خان بوده است.روضه اولی‌الألباب فی معرفهالتواریخ اثری است که در سرنوشت شاهان خطا به اسم سلطان ابوسعید نگاشته شده‌است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ بناکتی تماس بگیرید

 

دانلود کتاب تاریخ بناکتی