کتاب بسوی تمدن بزرگ که انتشارات آن مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی می باشد.که دارای تعداد سیصد و چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد گالینگور منتشر شده است.که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمدرضا پهلوی نوشته شده است. این اثر درباره ی عناوین سومین کتاب محمدرضا پهلوی می باشد که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج درمورد ایده‌ها و تفکرات او پیرامون آینده توسعه ایران به چاپ رسید.او قبل از منتشر شدن این اثر کتاب های ماموریت برای وطنم و انقلاب سفید را چاپ نمود. در خلال دادگاه امیر عباس هویدا یکی از خبرنگاران از فرصتی کوتاه استفاده نموده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بسوی تمدن بزرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب بسوی تمدن بزرگ