کتاب بسوی تمدن بزرگ که انتشارات آن مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی می باشد.که دارای تعداد سیصد و چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد گالینگور منتشر شده است.که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمدرضا پهلوی نوشته شده است. این اثر درباره ی عناوین سومین کتاب محمدرضا پهلوی می باشد که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج درمورد ایده‌ها و تفکرات او پیرامون آینده توسعه ایران به چاپ رسید.او قبل از منتشر شدن این اثر کتاب های ماموریت برای وطنم و انقلاب سفید را چاپ نمود. در خلال دادگاه امیر عباس هویدا یکی از خبرنگاران از فرصتی کوتاه استفاده نموده بود.

دانلود کتاب به سوی تمدن بزرگ اثر محمدرضا پهلوی

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بسوی تمدن بزرگ تماس بگیرید

 

دانلود کتاب بسوی تمدن بزرگ