دانلود کتاب گزارش ایران که در سال هزار و سیصد و شصت و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمدرضا نصیری نوشته شده است.که انتشارات آن طهوری می باشد.که دارای تعداد هفتاد و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. محمدرضا نصیری متولد هزار و سیصد و بیست و چهار در شهر دامغان است. او عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور و دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی می باشد. او از دانشگاه استانبول ترکیه دکترای تاریخ دریافت نموده است.این اثر خاطرات یک سیاح روسی می باشد که باعث تاسف است از توضیح حال و سانحه های زندگانی او اطلاعی در دست نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب گزارش ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب گزارش ایران