دانلود کتاب میرزا ملکم خان اثراسماعیل رائین

 

دانلود کتاب میرزا ملکم خان که در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط اسماعیل رائین نوشته شده است.که انتشارات آن بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه می باشد.که دارای تعداد دویست و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. میرزا ملکم خان معروف به ناظم‌الدوله و یکی از اندیشمندان و روزنامه‌نگار و دیپلمات و سیاست‌مدار زمانه ی قاجار و بنیانگذار فراموشخانه در ایران است.رائین از اول تأسیس نمودن ساواک با آن سازمان همکاری داشته است و جزء پول بگیران ساواک بوده است.او کتاب فراموش‌خانه و فراماسونری داخل ایران را با همکاری فعال ساواک به چاپ رسانده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب میرزا ملکم خان تماس بگیرید

دانلود کتاب میرزا ملکم خان