دانلود کتاب طبقات واقدی

 

کتاب طبقات واقدی که توسط ابوعبدالله محمد بن سعد بن منیع کاتب واقدی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.

این نوششته ی تحت سرپرستی ادوارد زاخائو با همکاری بسیاری از خاورشناسان میان سالهای هزار و نهصد و چهار تا هزار و نهصد و هجده در هشت مجلد در لایدن چاپ شده است و بار دیگر در بیروت بر پایه و اساس همان نسخه منتشر شده است.

ابوعبدالله محمد بن سعد بن منیع تاریخ شناس و سیره‌نویس معروف اهل بغداد است.او کتابهای زیادی و منشی واقدی یکی دیگر از سیره‌نویسان اولین نفر بوده است.

ابن سعد در هشتصد و چهل و پنج میلادی در بغداد از بین رفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طبقات واقدی اینجا کلیک نمایید.

 

 

دانلود کتاب طبقات واقدی بصورت یکجا (هشت جلد)