دانلود کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران اثر ملک الشعرای بهار

 

کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران که در سال هزار و سیصد و بیست و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط ملک الشعراء بهار نوشته شده است.که انتشارات آن شرکت سهامی کتابهای جیبی می باشد.که دارای تعداد هشتصد و سی و یک صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته نخستین اثری می باشد که درمورد احزاب سیاسی ایران و سهم آن‌ها در رویدادهای سیاسی آن دوره نگاشته شده می باشد. متون این جلد با نظری اجمالی به شروع مشروطیت و پادشاهی احمد شاه قاجار آغاز می‌شود و تا آخر مجلس چهارم در هزار و سیصد و دو ادامه خواهد داشت.بهار قصد خود را از نوشتن این مطلب آگاه کردن جوانان از رویدادها و حادثه های قدیم کشور ذکر کرده و گفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران تماس بگیرید

 

دانلود کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران