کتاب قیام تنباکو که توسط یعقوب آژند نوشته شده است.که دارای تعداد صد و نود صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. آژند در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به رتبه ی دانشیاری و در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به درجه استادی منتخب شد. یعقوب آژند به دنیا آمده در سال بیست و نه خرداد هزار و سیصد و بیست و هشت در میاندوآب می باشد.او محقق ایرانی حوزه تاریخ و هنر و ادبیات می باشد. او زمان کارشناسی تاریخ را در دانشگاه تبریز زمانه ی کارشناسی ارشد را در تحقیق فرهنگ ایران و زمان دکتری تاریخ را در دانشگاه تهران سپری کرده است. یکی دیگر از کتاب‌های او به اسم نگارگری ایران هم با عناوین کتاب انتخاب شده شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قیام تنباکو تماس بگیرید

دانلود کتاب قیام تنباکو