کتاب اسرار خانه ی سدان که توسط اسماعیل رائین نوشته شده است.و دارای تعداد سیصد و نود صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته برگرفته از مطالبی مثل سندهای تکان دهنده نفت و واقعیت عریان و توضیح کشف و انتشار اسناد و کشف کردن اسناد در مجلس و اداره کل تبلیغات ایران وسیله ای واسه ی تصفیه حساب و دادستان کل و انعکاس در مطبوعات نیز می باشد.اسماعیل رائین تحقیق کننده و تاریخ شناس بوشهری بود. کتاب معروف او به اسم فراموش‌خانه و فراماسونری در ایران است.این قسمت از کتاب قصه پرغصه ای است که ادامه اش را قرار است در جلد سوم دنبال کنیم که هم اکنون منتشر نشده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار خانه ی سدان تماس بگیرید

 

دانلود کتاب اسرار خانه ی سدان