کتاب منسفیلد پارک اثری از جین آستن می باشد که به دست رضا رضایی ترجمه شده است.نویسنده مشهور جین آستین رتبه و جایگاه بسیار مهمی در ادبیات انگلیسی‌ زبان پیدا کرده که بیشتر تاریخدانان ادبیات و انتقاد کنندگان اعتقاد دارند که او جایگاهی در نثر دارد که شکسپیر در درام داشته است. او در زمانی زندگی می نموده که طبقه‌ی متوسط داخل انگلستان در حال کمال و رویشر بود. انگلستان پادشاه دنیا بود و به شیوه ی مستعمرات ماده های خام و پول به سوی انگلستان راهی می شد. طبقه‌ی نوکیسه‌ای تشکیل شده بود که خیلی از اهمیت ها و ارزش اجتماعی کهن را از میان برده و اهمیت تازه ای را به وجود آورده بود. منسفيلد پارک دختری می باشد با نام فاني پرايس كه دارای شخصیت یک جور و یک مدل و بسیار حوصله سر بر می باشد. و واسه ی زیستن با اقوام پولدارش به منسفيلد پارک سفر می کند. اين قصه تجربیات زمان كودكي و جواني او و دختر خاله هايش را مورد پژوهش قرار می دهد .ارتباطات او با خانواده كرافورد كه خواهر و برادری بسیار شاد و با ذوق و همان اندازه هم بدون مسثوليت هستند و ساکن لندن می باشند و همچنان ممکن بودن ازدواج بین دو خانواده بسیار زیاد بوده که محور مهم و اساسی داستان را به وجود می آورد. برای خرید کتاب منسفیلد پارک به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب منسفیلد پارک