کتاب تاریخ تمدن یونان باستان نوشته ویل دورانت می باشد. و به دست امیرحسین آریان‌پور ترجمه گشته است.تاریخ تمدن اسم نمونه جمع آوری شده کتابی یازده جلدی می باشد که ویل و آریل دورانت درمورد تاریخ سرنوشت آدمی از زمان قبل از تاریخ تا قرن هجدهم نگاشته است. این نمونه تمام نشدنی می باشد. دورانت خواستار این بوده که نوشتن آن تا تاریخ معاصر غرب دنبال کند و ادامه دهد.ولی با فوت شدن هر دو نمونه تاریخ تمدن تنها تا جلد یازدهم که مختص زمان ناپلئون بود پیشرفت کرد. در شش جلد اول این کار اسم ویل دورانت به عنوان نگارنده ذکر شده است و آریل دورانت زن او ویراستار این کتاب بوده اما در جلدهای بعدی هر دو نگارنده می باشند.این اثر مهم ترین تشریح دوباره ی تاریخ و فرهنگ و اجتماع یونان باستان در زمان سی سال است. دوران ظلمت یونان اشاره به آخر و انتهای تمدن با شکوه و قدرتمند اهل مسین در زمان هزار و دویست سال پیش از میلاد مسیح داشته که نخستین نشانه‌های سلطه ی مستقل یونان در قرن نهم پیش از میلاد مسیح نمایان گشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ تمدن یونان باستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ تمدن یونان باستان