کتاب جنگ ترکمن به نوشته کنت دوگوبینو و با ترجمه سید محمدعلی جمالزاده انجام گرفته است.سربازی به اسم غلامحسین در دوران ناصرالدین شاه داستانی داشته از لشکرکشی ارتش ایران به شهر مرو به دلیل روبرو شدن با راهزنان و سارقان و دزدان ترکمن و اسیری غلامحسین به دست ترکمن ها که در زمان زندانی شدن به شیوه و روش سرنوشت ترکمنها از نظر و دید یک اسیر نگاهی باریک بین دارد.کتاب جنگ ترکمن برگرفته از دو قسمت بوده و قسمت نخست آن ارتباط داشته با نگاشته های کنت دوگوبینو است که در قالب سفرنامه نوشته شده است. برای آنکه این پژوهنده اروپایی در اوایل زمان صفویه وقتی را واسه ی آشنا شدن و تحقیقات در میان قبیله های و گروهای ترکمن می گذرانده و متون خود را به صورت سفرنامه تنظیم نموده است.قسمت دوم اثر ارتباط داشته با مقالات مترجم کننده ی نوشته است که در ارتباطات با قومهای ترکمن به انتشار رسیده و در مجموع موضوع اثر به نقش گروه های ترکمن در تاریخ ایران و شکل گیری دولت صفوی و جنگ میان آنها و صفویان پرداخته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ ترکمن اینجا کلیک نمایید.

دانلود کتاب جنگ ترکمن