کتاب آشنایی با کشور هندوستان که توسط احمد عالمی نوشته شده است.که دارای صد و شصت و سه صفحه می باشد.کشور هندوستان با مساحت بسیار زیاد و پهناور جغرافیایی واقع در جنوب آسیا هفتمین کشور عظیم جهان از دید و نگاه وسعت و دومین کشور از لحاظ جمعیت پس از کشور چین می باشد. گستره ی این کشور به طر تقریبی دو برابر و جمعیت آن زیادتر از هفده برابر کشور ما می باشد. در هر کیلومتر مربع خاک هند سیصد و چهل و چهار نفر و در هر کیلومتر مربع خاک ایران سی و هفت نفر زندگی می نمایند. هم اکنون هند سومین قدرت پژوهشی جهان و نخستین در بین کشورهای در حال پیشرفت می باشد و در خیلی از شاخه های علوم مثل بیوتکنولوژی و فن‌آوری اطلاعات و انرژی اتمی و علوم پزشکی و کشاورزی در ردیف کشورهای نیرومند دنیا است. کشور هند با وجود جمعیت خیلی زیاد و دارا بودن یک ششم مصرف کننده های دنیا قادر بوده است بخصوص بر خودکفایی در محصولات کشاورزی موفقیت صادرات قابل پشم گیری و مخصوصا در خصوصص گندم و برنج و شکر و چای را داشته باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با کشور هندوستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب آشنایی با کشور هندوستان