کتاب سیری در تاریخ فلسطین که توسط علی سپهری اردکانی نوشته شده است.که دارای هشتاد و چهار صفحه می باشد.این اثر به تحقیقات در تاریخ فلسطین از شروع شکل‌گیری تا آخر سال دو هزار و سه پرداخته است.بعد از رخ دادن جنگ عرب‌ها و اسرائیل در سال هزار و نهصد و چهل و هشت در موافقت‌ کردن نوشته های آتش‌ بس موقت میان اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آن هیچ هنگام از فلسطین به عنوان یک سرزمین مجزا اسمی نبرده است. داخل این موافقت‌ نامه‌ها فلسطین میان اسرائیل و مصر و سوریه و اردن تقسیم شده است. اسرائیل خصوصا بر مناطقی که سازمان ملل متحد تقسیم‌بندی گشته بود. بیست و شش درصد از سرزمین‌های تحت سرپرستی در غرب رود اردن را همچنان تصرف نموده است. اردن اکنون بیست و یک درصد از سرزمین‌های تحت سرپرستی را در دست گرفته و به خاک خود اضافه کرده است. بیت‌المقدس به دو قسمت بخش شده است و اردن قسمتهای شرقی از جمله شهر باستانی را در دست خود گرفته است و اسرائیل قسمت غربی را در اختیار گرفت. مصر همچنان نیز باریکه غزه را در دست گرفته می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیری در تاریخ فلسطین تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیری در تاریخ فلسطین