کتاب اسکندر مقدونی که توسط هارولد لمب نوشته و به دست صادق رضازاده شفق ترجمه شده است.که دارای دویست و هشتاد و چهار صفحه می باشد. تلاش من در توضیحات درمورد زندگانی اسکندر به دلیل ایجاد تعادل داخل تاریخ است. در قدیم تاریخشناسان غربی دوازده سال سفرهای اسکندر را که در مشرق زمین صورت داده را پنهان و ساکت گذاشته و زیادتر به کارهای او داخل یونان و از تاثیرات او در زمانه ی هلنی که پس از او ظهور نمود پرداخته‌اند.در خواندن منبع هایی که در دسترس بودند بر من نشان داد که دین و فرهنگ عالی ایران در فردی با نام اسکندر که یکی از جهان‌گشایان است یاد شده اثرات بسیار نمایانی داشته است. فکر می نمایم ایران بود که اسکندر را با تمدن خویش تسخیر نمود و نقشه‌های او را واسه ی بعد الهام نمود.پیری اسکندر موجب فوت او گشت. دولت جهانی او که طرح ان را ریخته بود از میان رفت و جانشینانش گرفتار اختلافات بزرگ شدند . با آنهمه در حقیقت شکل گیری و بخشی از آمال او بودند که فرهنگ موسوم به هلنی را که در حقیقت فرهنگ ایرانی و هلنی می بایست نام داد ایجاد آورد و آن منابع الهام دولت‌های روم و بیزانس شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسکندر مقدونی تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسکندر مقدونی