کتاب کریستوف کلمب که توسط آرمسترانگ اسپری نوشته و به دست مجید روشنگر ترجمه شده است.که دارای صد و پنجاه و دو صفحه می باشد. در اثر موجود زیادتر با کریستوف کلمب و سرنوشت او آشنا می شویم.کریستف کلمب از اشخاص بحث‌ برانگیز تاریخ می باشد. بعضی از جمله بیشتر سرخ‌ پوستان آمریکا او را مسئول مستقیم یا غیرمستقیم کشتار ده‌ها میلیون نفر از افراد بومی و دلیل استثمار آمریکا از سمت اروپا دانسته اند.در صورتی که دیگران او را به سبب نقش تاثیرگذار که در زیاد شدن فرهنگ و تمدن غرب انجام داده است ستایش می نمایند .کریستوف کلمب تاجر معمله گر و دریانورد اهل جنوا داخل ایتالیا بوده است که بسیار اتفاقی توانسته قاره امریکا را کشف کند . او که از سمت پادشاهی کاستیل قسمتی از اسپانیا مامور بود تا مسیری از طرف غرب به سمت هندوستان برود در سال هزار و چهارصد و نود و دو میلادی با سه عدد کشتی از عرض اقیانوس اطلس رد شد ولی بجای رفتن به آسیا به آمریکا رسید. کلمب هیچ وقت ندانست که قاره‌ای شناخته نشده را کشف نموده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کریستوف کلمب تماس بگیرید.

دانلود کتاب کریستوف کلمب