کتاب تائیس تندیس تمدن سوزی که توسط آرتا رحیمی نوشته شده است.که دارای هشت صفحه می باشد.مجسمه آزادی یا تندیس آزادی که اسم رسمی آن به معنی و مفهوم آزادی روشنگر دنیا می باشد که در سال هزار و هشتصد و هشتاد و شش میلادی از سوی فرانسه به ایالات متحده امریکا هدیه داده شد.کتاب فوق از رازهای پشت پرده مجسمه آزادی پرده بر داشته است. مجسمه آزادی تنها یک تندیس ساده نیست هم اکنون نماد رازگونی از یک سیر و اتفاق مخفیانه و ترسناک بود که سالها بعد نبض حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی دنیا را به دست گرفته است. زیرا آنچه قرار است در این جستار به آن پرداخته شود دید و نظری تازه و از زاویه ای دیگر به اسرار پشت پرده مجسمه ای می باشد که آنرا به اصطلاح تندیس آزادی شناخته خوانده اند. زیادتر از یک قرن بعد از آن یعنی درسال هزار و هشتصد و هشتاد و شش میلادی فرانسه به مناسبت یکصدمین سالگرد استقلال امریکا مجسمه آزادی را در چندین تکه مجزا به دست کشتی به امریکا هدیه می نماید.این مجسمه بنا بود در سال هزار و هشتصد و هفتاد و شش به مناسبت یکصدمین سالگرد استقلال آمریکا به آخر برسد اما به دلیل پاره ای از مشکلات مثل حمل آن به آمریکا بسیار طول کشید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تائیس تندیس تمدن سوزی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تائیس تندیس تمدن سوزی