کتاب جنگ دریایی تزوشیما که توسط نوئل باش و ویلوف بای نوشته شده است.که دارای دویست و هشتاد و سه صفحه می باشد.جنگ دریایی تزوشیما از جمله جنگ‌های دریایی مشهور قرن بیستم که خصوصیات بارز آن جنگ میان ناوها می باشد که در این اثر به توضیح نکمیل آن در قالب داستانیس تاریخی می باشد. کتاب به دست یکی از مترجمان کوشا و خوب ایران ذبیح الله منصوری در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار ترجمه گشته است.عصر روز چهارم ماه فوریه سال هزار و نهصد و چهار میلادی در حوضه بندری سازیو قرار گرفته در جنوب ژاپن زورق هایی از کشتی های جنگی که در حوضه بندری لنگر انداخته بودند جدا می گشتند و به سمت یک کشتی جنگی بزرگ رفته اند .بر بالای دکل کشتی جنگی بزرگ پرچم دریاسالار توگو با وزش باد در اهتزار بود و در نیروی دریایی ژاپن و مثل نیروی دریایی انگلستان به هر افسر از درجه سرهنگی به بالا که فرمانده یک کشتی جنگی بوده است اجازه داده بودند که پرچم داشته باشد و آن را بر بالای دکل بیفرازد . برای خرید رمان جنگ دریایی تزوشیما به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب جنگ دریایی تزوشیما