کتاب کارنامه اسلام که توسط عبدالحسین زرین کوب نوشته شده است.که دارای هفتاد و یک صفحه می باشد.کارنامه اسلام اسم اثری از دکتر عبدالحسین زرین کوب می‌باشد. موضوع این کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی است. او این کتاب را اول دفعه در سال هزار و سیصد و چهل و هشت به انتشار رسانید. موضوع این اثر فرهنگ و تمدن اسلامی است.عبدالحسین زرین‌کوب خوانساری ادیب و تاریخ‌نگار و منتقد ادبی و نویسنده و مترجم معروف ایران معاصر است. آثار او به‌عنوان مرجع عمده در مطالعات تصوف و مولوی‌شناسی شناخته شده است .او از تاریخ‌نگاران سرشناس ایران است و آثار مشهوری در تاریخ ایران و همچنان تاریخ اسلام دارد. این آثار به سبب بیان ادبی و حماسی تاریخ از آثار پرفروش در بین ایرانیان می باشند .کارنامه اسلام یک فصل درخشان تاریخ انسانى بوده است و نه تنها از سمت و شکل توفیقى که مسلمین در تشکیل یک فرهنگ تازه دنیایی پیدا کرده اند بلکه به موجب فتوحاتى که آنها را پیروز نمود به تشکیل یک جهان تازه و وراى شرق و غرب قلمرو اسلام که در حقیقت نه شرق بود نه غرب. برای خرید کتاب کارنامه اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کارنامه اسلام