کتاب صحنه‌های تکان دهنده در تاریخ اسلام که توسط محمد عبدالله عنان نوشته و به دست علی دوانی ترجمه شده است.که دارای سیصد و شصت و هشت صفحه می باشد.این کتاب در بیست و دو فصل تدوین شده است. صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام اسمی می باشد که مترجم محترم به اثر پرارج نگارنده بزرگ مصری محمد عبدالله عنان به اسم مواقف حاسمه فی تاریخ الاسلام داده است. نویسنده این نوشته که در بین نگارنده های اسلامی یکی از اساتید فن به حساب میرود با مطالعات بسیار گسترده و مشاهدات عینی خود داخل قلمرو اسلامی و دنیای غرب کتاب ها و اثرهای ذی قیمتی به وجود آورده است.آنچه در این اثر مطالعه می نمایید مجموعه ای از رویدادها و حوادث خطیری است که در خلال تاریخ اسلام به وجود آمده است و در برخورد همیشگی بین شرق و غرب و اسلام و مسیحیت به شیوه آشکاری تاثیر دگذاشته است.در این اتفاقات مطالعه کننده می بیند که چطور خاطره جنگ های صلیبی و قرن ها محور کشمکش ها بوده و هر وقت اسلام خواسته نیرو گیرد چگونه آتش آن شعله ور شده و برای چه تا حال حاضر مسیری واسه ی صلح میان این دو قطب پیدا نکرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صحنه‌های تکان دهنده در تاریخ اسلام تماس بگیرید.

دانلود کتاب صحنه‌های تکان دهنده در تاریخ اسلام