کتاب سرگذشت بشر که توسط هادی بیگدلی نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و چهار صفحه می باشد.داخل این اثر کوشش فراوان شده است تا تاریخ زندگی آدم از شکل و صورت مادی و روانی از زبان تاریخ نگاران قهار عالم هستی و حضرت حق با چاشنی های پیر عاشق بلخ همانگونه که بودند و می باشند ارائه شود تا آنکه قادر باشیم به فلسفه حقیقی زندگی آدمی که مستتر در همان تاریخ او می باشد دست پیدا کنیم.شعرهای ارتباط داشته با موضوعات از مثنوی معنوی مولانا استخراج گشته است.از ویژگی های این اثر می شود به موردهایی اشاره داشت که نخست بر شیوه ی دستور العمل ارائه شده بر فهم داستان های مثنوی معنوی مولانا با شیوه استخراج ابیات ارتباط داشته با قصه ها از لا به لای ابیات مختلف دیگر داخل کتاب روانکاوی پیر بلخ و داستان های حقیقی تاریخی با محور پیامبران و آدمهایی که واقعیت حیات مادی و ماوراء طبیعت را در موثرترین و بهترین و کاملترین صورت خویش درک نموده اند از متن قرآن کریم استخراج کرده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرگذشت بشر تماس بگیرید.

دانلود کتاب سرگذشت بشر