کتاب اسرار مرگ ناپلئون که توسط بن ویدر و دیوید هپگو نوشته و به دست دکتر ابوالقاسم امشه ای ترجمه شده است.که دارای سیصد و شصت و نه صفحه می باشد.یکی از شگفت آورترین و رمز آلود ترین معماهای تاریخ معمای مرگ ناپلئون بناپارت می باشد.کتاب اسرار مرگ ناپلئون پژوهشی است مستند همراه با تجسسی جستجوگرانه درمورد دلیل مرگ ناپلئون که در جزیره سنت هلن روی داد. تصاویری وجود دارد که نشان دهنده ی این است ناپلئون بناپارت به مرگ طبیعی فوت نکرده است و بلکه به ضرب گلوله در گذشته است و فردی که بعنوان ناپلئون بناپارت در تبیعدگاه سنت هلن به مرگ طبیعی فوت شد ناپلئون حقیقی نبوده است و این خود همواره به طور یکی از اسرار تاریخ باقی مانده است .ناپلئون بناپارت بعنوان اولین امپراتور فرانسه در فاصله سال های هزار و هشتصد و چهار تا هزار و هشتصد و پانزده میلادی بر این کشور حکومت نموده و نقش بسیار شکوفایی داخل تاریخ اروپا ایفا کرده است. تاکتیک های نظامی او موجب موفقیت های زیادی واسه ی ارتش فرانسه در مقابل ارتش هایی شد که حتی در برخی موارد از لحاظ تعداد بر ارتش فرانسه برتری داشتند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار مرگ ناپلئون تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسرار مرگ ناپلئون