کتاب گفتنی های تاریخ که توسط علی سپهری اردکانی نوشته شده است.که دارای صد و یازده صفحه می باشد.این کتاب برگرفته از صد و سی و شش داستان جالب و خواندنی از تاریخ ایران و جهان است.این اثر همانگونه که از اسمش اشکار است شامل صدها داستان آموزنده تاریخی می باشد. داستان های این نوشته داستانهای داخلی و ایرانی و داستان های خارجی هستند که به دست علی سپهری اردکانی جمع آوری گشته اند.تاریخ عبارت است از ثبت نمودن اتفاقات و رویدادها که در زمان زندگی بشر رخ داده است و در آن بلندی و پست ها و و موفقیت ها و تلخی و شیرینی ها را به مطالعه کننده عرضه می دارد. آنگونه که خویشتن را با آنان و حوادثی که رخ داده هم دوره و همگام پردازد. حضرت علی در این باره اینطور گفته اند که هر اندازه که من عمر طولانی نداشتم مثل عمر اشخاصی که قبل از من بودند و اما در کارهای ایشان نظر کردم و در اخبارشان تفکر کرده و در بازمانده هایشان سیر نمودم.آن گونه که مثل یکی از آنان شده ام. بلکه به موجب آنچه از اعمالی آن ها به من رسیده آنگونه شدم که انگار از اول تا آخرشان با آنها زندگی کرده ام .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گفتنی های تاریخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب گفتنی های تاریخ