کتاب شرح حال من ژوزف استالین که به دست ریچارد لوری نگاشته و توسط احمدعلی صادق وزیری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و چهار صفحه است.من با اسم ژوزف جوگاشویلی در بیست و یک دسامبر هزار و هشتصد و هفتاد و نه در قسمتی از امپراتوری تزار داخل ارتفاعات قفقاز به اسم گرجستان داخل شهر گوری به دنیا آمده ام که تروتسکی آن را موزه نژادشناسی بزرگ از فرهنگ ترکها و ارامنه و پارسی ها نام داده اند . ولی آن گونه که به نظر رسیده که تروتسکی متوجه نشده و نفهمیده است که یک خرافات کهن پارسی بوده که گفته متولدین پسر بیست و یک دسامبر روز بلندترین شب سال که شب یلدا نام دارد می بایست در لحظه به دنیا آمدن کشته شوند. وقتی که من در سن هشت یا نه سالگی از این خرافات آگاه گشتم لرزشی از ترس و خوشحالی را به طور مستقیم در بدن خود حس نمودم .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شرح حال من ژوزف استالین تماس بگیرید.

دانلود کتاب شرح حال من ژوزف استالین