دانلود کتاب سه یار دبستانی : خیام , نظام الملک ,حسن صباح اثر هالدین ماکفال

 

کتاب سه یار دبستانی که به دست هالدین ماگفال نگاشته و توسط عبدالله وزیری و اسدالله طاهری ترجمه شده است.اثر فوق در نشر علی اکبر سلیمی چاپ گشته است.

این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و سه صفحه است.سه یار دبستانی واسه ی آخرین دفعه به میخانه همیشگی رفته تا به همراه دیگر رفیقان سری به خمره زنند و به موجب خداحافظی و باده گساری مجددی داشته باشند و فردای همان روز هر کدام در جاده رویاهای خویش قدم بردارند.

وقتی حاضر شدن داخل میخانه به دنبال صحبتهای از سر مستی و جوانی و رویاهایی موجب می گردد تن به پیمانی دهند که در آینده هر کدام از آنها صاحب نیرو و تخت و مقامی شود و دیگر دوستان را به یاد آورد و در قدرت و شکوه خود شریک کند.

این سه تن با خون خود قسم می خورند و بعد از یک روز می نوشی و شادنوشی از هم دیگر جدا شده و به سمت سرنوشت راهی می گردند.

در این بین خیام جوان مسیر را نزدیک کرده و باغی داخل نیشابور پیدا می کند و با ساقی ازدواج می کند. برای خرید کتاب سه یار دبستانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب سه یار دبستانی