کتاب عملیات پرش بلند که به دست ویلیام کاپلند نگاشته و توسط میترا معتضد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر البرز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و چهار صفحه است.اثر عملیات پرش بلند پنج ساعت از اصفهان نوشته ای از کاپلند که در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج چاپ گشت و در قالب یک داستان به ماموریت ترور رهبران متفقین داخل تهران به دست نیروهای مخصوص آلمان نازی و شکست خوردن آن پرداخته است. عملیات پرش بلند اسمی می باشد که به نقشه ترور ناموفق رئیس ها و سران متفقین وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت و استالین در کنفرانس تهران در سال هزار و نهصد و چهل و سه داده شد.بعد از قبول کردن هیتلر با طرح همه ی ماجرا ارنست کالتنبرونر به فرماندهی تمام عملیات تعیین و انتخاب شد. سرویسهای اطلاعاتی المان نازی بعد از رمز گشایی یکی از نوشته های نیروی دریایی ایالات متحده وقت و مکان کنفرانس را متوجه شدند. کالتنبرونر اتو اسکورزینی که فرمانده‌ی معروف اس اس بود را به رهبری تیم عملیاتی انتخاب کرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عملیات پرش بلند تماس بگیرید.

دانلود کتاب عملیات پرش بلند