کتاب سقوط قسطنطنیه به دست میکا والتاری نوشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و دو صفحه است.هر که اندازه که تاریخ را خوانده باشید می دانید که در یکی از ایام که سلطان محمد فاتح بر قسطنطنیه غلبه نمود و حاکمیت امپراتوری روم شرقی را از بین برد این امپراتوری دیگر از نظر بزرگی و ثروت و قدرت دیگر امپراتوری کهن و قبل نبود و همه ی کشورهایی که امپراتوری روم شرقی یا بیزانس را به وجود آورده بودند از آن جدا شده و واسه ی این امپراتوری جز پایتخت یعنی قسطنطنیه و نواحی دور و اطراف آن چیزی باقی نماند. اگر امپراتوری روم شرقی شامل نیروی گذشته بود سلطان محمد شاه عثمانی قادر نبود بر آن غلبه کند. در هر صورت سلطه سلطان محمد فاتح بر پایتخت امپراتوری روم شرقی از اتفاقات برجسته و تعیین کننده دنیا می باشد و تمامی می دانند مبدا عصر نوین در جهان شده است. در قدیم درمورد جنگ قسطنطنیه که در آخر به موفقیت سلطان محمد فاتح ختم گشت. برای خرید کتاب سقوط قسطنطنیه به لینک موجود مراجعه نمایید.

سقوط قسطنطنیه

دانلود کتاب سقوط قسطنطنیه