کتاب محاکمه نورنبرگ که به دست ابی امان نگاشته و توسط حسن مرندی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و یک به انتشار رسیده و در نشر سازمان کتابهای جیبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سیزده صفحه است.دادگاه نورنبرگ در بیست نوامبر هزار و نهصد و چهل و پنج میلادی بعد از به اتمام رسیدن جنگ جهانی دوم به منظور محاکمه کردن بیست و دو نفر از رهبران آلمان نازی که موجب از بین رفتن زیادتر از پنجاه میلیون نفر و دگرگونی و خراب شدن زندگی میلیون‌ها آدمها بودند و به دست متفقین جنگ جهانی دوم ایجاد و شکل گرفت .دادگاه داخل شهر نورنبرگ آلمان برپا گشت و هشت قاضی از آمریکا و بریتانیا و روسیه و فرانسه مسئول از بین بردن این جنایتکاران بودند. هیتلر و هیملر و یوزف گوبلز پیش از دستگیر شدن خود را از بین بردند . رابرت لی بعد از دستگیری خویش را حلق‌آویز نمود و گورینگ بعد از دادگاه و پیش از اعدام شدن با خوردن سیانور خودکشی نمود . ریاست دادستان‌ها را راربرت اچ. جکسون بر دست داشت و زیادتر پنج میلیون صفحه مدرک به همراه هزاران حلقه فیلم از هولوکاست و ده‌ها شاهد را به دادگاه ارائه نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب محاکمه نورنبرگ تماس بگیرید.

محاکمه نورنبرگ

دانلود کتاب محاکمه نورنبرگ