کتاب آلکاتراز نوشته جیم کوئیلین می باشد و توسط منصوره وحدتی احمد زاده ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات پرگل چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هشتاد و شش صفحه است. کتاب آلکاتراز از زندگی حقیقی جیم کوئیلین یکی از زندانیهای آلکاتراز به قلم خود او می باشد. در این اثر نگارنده ضمن نمایان کردن علل ناکامی ها و به بیراهه کشیده گشتن راه زندگی او اثر فقدان کانون گرم خانواده و عشق و مهر را به وضوح به تصویر کشانده است.این اثر اضافه بر آن که از شور و هیجان ویژه ی خویش برخوردار است و هر زمان مطالعه کننده را با اتفاقاتی هیجان انگیز روبه رو می نماید .پیام های مختلفی را همچنان به مطالعه کننده می رساند. جیم مطالعه کننده را با فراز و نشیب زندگی خویش از زمان کودکی تا مسیر مراحل نوجوانی و میانسالی همراه می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آلکاتراز تماس بگیرید.

آلکاتراز

دانلود کتاب آلکاتراز