کتاب صلاح الدین فاتح جنگهای صلیبی که به دست جان داونپورت نگاشته و توسط رضا جولایی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر جویا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و چهار صفحه است. کتاب صلاح الدین فاتح جنگهای صلیبی توضیحاتی درمورد سرنوشت و جنگاوری‌های یکی از فرمانروایان مسلمان داخل جنگ‌های صلیبی به اسم صلاح‌الدّین ایوبی می باشد. صلاح‌الدین بی شک یکی از بزرگترین جنگجویان تاریخ اسلام می باشد.این نوشته که از نمونه ی جمع آوری شده از اثرهای رهبران جهان باستان است که با زبانی ساده و روان نوجوانان را از اتفاقات تاریخی و شخصیت‌های مشهور تاریخ مطلع می نماید. اثر مصور بوده و سرنوشت پر هیاهوی صلاح‌الدین را از وقت تولد داخل شهری متروک و غبارگرفته تا وقتی که به پادشاهی رسید و ایام پرشکوه او را بازگو می‌کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صلاح الدین فاتح جنگهای صلیبی تماس بگیرید.

صلاح الدین فاتح جنگهای صلیبی

دانلود کتاب صلاح الدین فاتح جنگهای صلیبی