کتاب هاوکینگ که به دست جی. پی. مک اوی نگاشته و توسط پونه شریفی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است.شگفت آورترین اندیشمند جهان لقبی می باشد که به درستی می شود به استیون هاوکینگ داد.او که تقریبا بیست سال می باشد بر روی صندلی چرخدار نشسته است که نه قادر به نوشتن چیزی و نه می تواند صحبت کند مگر با علایم ویژه و بخصوصی .چه کسی باور می نماید پرفروش ترین اثرهای کیهان شناسی دوران خود را نگاشته باشد.در سال هزار و نهصد و شصت و دو هاوکینگ میفهمد که نمی تواند بند کفشهای خود را گره زند .او فهمید که بدنش با مشکل غریبی درگیر گشته است. او به مریضی تصلّب و ضعف عضلانی دچار گشت و بیماری ای بدون درمان و مهلک که پزشکان گفتند فقط دو سال دیگر زنده است.ولی اقبال او یکدفعه تغییر کرد و می بایست در اینجا به معجزه عشق سر تسلیم فرود آورد.برای خرید کتاب هاوکینگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

هاوکینگ

دانلود کتاب هاوکینگ