کتاب آشنایی با بورخس نوشته پل استراترن می باشد و توسط مهسا ملک مرزبان ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و پنج صفحه است.خورخه لوئیس بورخس فردی بود با علم و آموخته‌های فراوان با وجود این یکی از آن اتفاقات شگفتی که نوشته هایش انباشته از آنها می باشد و زندگی او را به افسانه بدوی ساده‌ای شبیه نمود. هر اندازه زیاد خواند و نگاشت و دید چشمهایش کمتر گشت تا آنکه عاقبت به طور کامل بینایی‌ خود را از دست داد و در جهان داستان‌های اساطیری‌ خویش گم گشت. بورخس خیلی از منبع های الهام نوشته هایش را زیادتر از زندگی از کتاب مطالعه کردن به دست می‌آورد ولی کم گشتن تدریجی بینایی در به وجود آمدن اثرهایش نقش بسیار ارزشمندی بازی کرد.او قبل از این که از دنیا برود زندگینامه خود را نوشت و با نام من و بورخس به رشته تحریر درآورد. برای خرید کتاب آشنایی با بورخس به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با بورخس

دانلود کتاب آشنایی با بورخس