کتاب آدولف هیتلر که به دست پیتر بوروسکی نگاشته و توسط داریوش صادقی پور ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر سیرنگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل و هفت صفحه است. تصادف بسیار شگف آور و عجیب و غریبی بود. صد سال قبل به فاصله چند روز دو مرد پا به عرصه دنیا نهادند . از هر کدام به صورتی در قرن بیستم آثاری به جا ماند. در شانزدهم آوریل هزار و هشتصد و هشتاد و نه چارلز چاپلین داخل لندن و در بیستم آوریل هزار و هشتصد و هشتاد و نه آدولف هیتلر داخل براناوآم این. با آنکه میان کمدین غمگین انگلیسی و دیکتاتور آلمان به دنیا آمده اطریش بودند اما دنیایی فاصله بود.ولی از نظر قیافه خیلی به هم شباهت داشتند . در سال هزار و نهصد و چهل چارلی چاپلین از آن تشابه در فیلمش به اسم دیکتاتور بزرگ استفاده نمود تا هیتلر را به تمسخر بگیرد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آدولف هیتلر تماس بگیرید.

آدولف هیتلر

دانلود کتاب آدولف هیتلر