کتاب استالین نوشته ادوارد راژینسکی می باشد و توسط مهوش غلامی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به چاپ رسیده و در انتشارات اطلاعات چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و هجده صفحه است. ادوارد راژینسکی نمایشنامه نگار اهل کشور روسیه با برخورداری از امتیازات دسترسی به آرشیوهای محرمانه روسیه از جمله آرشیو سندهای ریاست جمهوری و آرشیو حزب کمونیست و آرشیو انقلاب اکتبر و آرشیو کا.گ.ب و حتی نمونه ی جمع آوری شده از سندهای خصوصی استالین در بین آرشیوهای ذکر شده پیروز گشت پرده از اسرار زندگی و مرگ استالین بردارد. او در نگاشتن این زندگی‌نامه از سندها و مدارکی بسیار محرمانه استفاده نموده است که قبل از از بین رفتن شوروی در دسترس نبوده‌اند و اینک از چند راز بزرگ از جمله راز فوت استالین پرده برداشته است. او با پیدا کردن یکی از محافظان استالین و شکستن سکوت چهل ساله او قوی ترین شواهد را درمورد چگونگی مرگ استالین به دست داده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب استالین تماس بگیرید.

استالین

دانلود کتاب استالین