کتاب کارل مارکس نوشته آیزایا برلین می باشد و توسط رضا رضایی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات ماهی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و پنج صفحه است. هر قدر که آیزایا برلین دانشمندی لیبرال به حساب می‌ آید اما خیلی زندگینامه‌ کارل مارکس توسط او را نوشته ای منصفانه دانسته اند که در آن خیلی از نظرات مارکس را قبول کرده یا انتقاد نموده است. کارل مارکس زندگی و محیط نخستین اثر برلین بوده و دورانی که آن را نگاشت سی سال زیادتر نداشت و به گفته ی خود او متن نخست اثر دو برابر آن چیزی بوده که حال ما با آن روبرو هستیم.تفکر و فکری قدرتمند و فعال و واقع نگر و غیراحساساتی داشت و بی عدالتی را سریع متوجه شده و خیالاتی نبود و از حرف زدنهای بی دلیل و هیجان های نفسانی روشنفکران همان اندازه متنفر بود . برای خرید کتاب کارل مارکس به لینک موجود مراجعه نمایید.

کارل مارکس

دانلود کتاب کارل مارکس