کتاب آشنایی با ویتگنشتاین که به دست پل استراترن نگاشته و توسط علی جوادزاده ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و یک صفحه است. لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین یکی از دانشمندان اتریشی قرن بیستم بوده که درهای بسیاری را در فلسفهٔ ریاضی و فلسفهٔ زبان و و فلسفهٔ ذهن باز نموده است . لودویگ ویتگنشتاین در بیست و شش آوریل سال هزار و هشتصد و هشتاد و نه متولد شده و هشتمین فرزند خانواده‌ای متمول بوده است. پدر او با نام کارل از صاحبان صنعت فولاد اتریش و مادر او لئوپولدینه یکی از اعضای خانواده ی کالموس بود. او داخل کلیسای کاتولیک غسل تعمید داده است اما خیلی از اجداد او یهودی بودند که برخی آنها پروتستان شده بودند با تمام اینها مادرش کاتولیک بود اما خانوادۀ یهودی موجب دردسر او در زمان حکومت حزب نازی در اتریش بود. برای خرید کتاب آشنایی با ویتگنشتاین به لینک موجود مراجعه نمایید.

آشنایی با ویتگنشتاین

دانلود کتاب آشنایی با ویتگنشتاین