کتاب اسپینوزا نوشته راجر اسکروتن می باشد و توسط اسماعیل سعادت ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات طرح نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و هفت صفحه است.باروخ اسپینوزا دانشمند معروف هلندی می باشد. او قابلیت‌های علمی بسیاری داشته و گستره و ارزش نوشته های او تا سال‌ها پبعد از مرگ او به صورت کلی فهمیده نشد. در حال حاضر اسپینوزا یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان و فیلسوفان فلسفه قرن هفدهم به حساب می آید. اسپینوزا به واسطهٔ نوشتن مهم‌ترین نوشته اش اخلاقیات که بعد از فوت او به انتشار یافت و در آن دوگانه‌انگاری دکارتی را به چالش می‌کشد یکی از اساسی ترین فیلسوفان تاریخ فلسفهٔ غرب به حساب می آید. فیلسوف و تاریخدان گئورگ ویلهلم فریدریش هگل درمورد فیلسوفان هم دوره ی خود نوشته که شما یا رفدار اسپینوزا می باشید و یا به طور اصل فیلسوف نیستید.پدر او در جریان تفتیش اتقادات در پرتغال به مدارا پذیرترین کشور جهان آن زمان یعنی هلند مهاجرت نمودند تا از مجازات یهودی بودن در امان باشند. برای خرید کتاب اسپینوزا به لینک موجود مراجعه نمایید.

اسپینوزا

دانلود کتاب اسپینوزا