کتاب ایرانیان و یونانیان نوشته پلوتارک می باشد و توسط احمد کسروی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات جامی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و سیزده صفحه است. پلوتارك به سال چهل و شش پس از میلاد مسیح داخل شهر کرونیا از بلاد یونان پاي به عرصه وجود نهاد . داخل آتن به درس فلسفه اشتغال ورزید و همچنان علوم عقلی و نظري و علوم بدیع را نیز یاد گرفت و کم کم به اخلاقیات توجه زیادی پیدا نمود.به منظور آشنایی با اندیشمندان عصر آنگونه معمول زمان بوده است که به سفرهای زیادی رفت و به خیلی از شهرهای یونان سفر نمود و از آنجا در زمان فرمانروایی وسپازیان به پایتخت امپراطوري روم رفت. زمان اقامت او داخل رم و دیگر شهرهاي ایتالی بسیار طولانی بود و قریب ده سال در آن اقلیم سکنی گزید. شغل او در این زمان درس دادن فلسفه و نوشتن اثرهای خویش بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایرانیان و یونانیان تماس بگیرید.

ایرانیان و یونانیان

دانلود کتاب ایرانیان و یونانیان