دانلود کتاب حیات مردان نامی اثر پلوتارک ترجمه رضا مشایخی‌

 

کتاب حیات مردان نامی که در سال هزار و سیصد و چهل و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط پلوتارک نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر بنگاه نشر و ترجمه کتاب بوده است.و دارای هفتصد و بیست و سه صفحه می باشد. پلوتارك به سال چهل و شش بعد از میلاد مسیح داخل شهر کرونیا از بلاد یونان متولد شد . داخل آتن به درس فلسفه اشتغال ورزید و هم چنان علوم عقلی و نظري و علوم بدیع را همچنان یادگیری کرد و کم کم به اخلاقیات دقت بسیار پیدا کرد.به منظور آشنایی با اندیشمندان عصر و هم چنان معمول زمان بوده است و به سفر کردن پرداخته و به خیلی از شهرهای یونان سفر نمود و از آنجا در زمان فرمانروایی وسپازیان به پایتخت امپراطوري روم رفت . زمان اقامت او داخل رم و دیگر شهرهای ایتالی بسیار طولانی شد و قریب ده سال در آن اقلیم رحل اقامت افکند. کار او در این زمان درس دادن فلسفه و نوشتن اثرهای خود بوده است. برای خرید کتاب حیات مردان نامی به لینک موجود مراجعه نمایید.

حیات مردان نامی

 

 

دانلود کتاب حیات مردان نامی