کتاب مائوتسه تونگ نوشته دزموند پینتر می باشد و توسط باجلان فرخی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت به چاپ رسیده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و چهار صفحه است.این اثر مجموعه تاریخ واسه ی نوجوانان که برای آشنایی زیادتر نوجوانان با تاریخ دنیا در دهه شصت به یاری چاپ مازیار منتشر شد. اثرهای مصور این مجموعه که با زبان ساده در هر جلد به قسمتی از تاریخ دنیا پرداخته است خیل بزرگ و زیادی از نوجوانان و همچنان بزرگسالان را جذب خویش نمود .اثر مائوتسه تونگ جلد دوم از مجموعه نوستالژیک تاریخ واسه ی نوجوانان می باشد. اتفاقات و رویدادهای سال هزار و نهصد و چهل و نه موجب پیدا کردن كمونيست ها داخل چین و ايجاد جمهوري خلق چين شد. اين کتاب به زندگاني مائوتسه تونگ و نقوشي كه او در ايجاد اين دگرگونیها به عهده داشت اختصاص دارد و هم اکنون توضیحات رويدادهايي است كه بعد از به رهبري رسيدن او در چين اتفاق افتاده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مائوتسه تونگ تماس بگیرید.

مائوتسه تونگ

دانلود کتاب مائوتسه تونگ